Wednesday , December 1 2021
Онцлох мэдээ

Бүтэц зохион байгуулалт

УЦУОШТөв нь Цаг уур орчны технологийн хэлтэс, Мэдээлэл үйлчилгээний хэлтэс, Захиргаа санхүү аж ахуйн хэлтэс гэсэн бүтэцтэй 86 хүний орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Эдгээр хэлтсүүд нь ус, цаг уур, орчны шинжилгааний өртөө, харуулыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, шинжилгээ, судалгаа, мэдээллийн хөтөлбөрт ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, анхан шатны ажиглалт, судалгааны материалыг боловсруулах, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ зохион гаргах, цаг агаарт зориудаар нөлөөлж тунадас нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд хяналт шинжилгээ хийх, мэдээ мэдээллийг хүлээх авах, дамжуулах, хэрэглэгчдэд хүргэх үндсэн чиглэлтэй ажиллаж байна.
Capture

Leave a Reply